top of page

HØRSELSVANSKER

Nedsatt Hørsel

Hørseltap, tinnitus, Ménière og lydømfintlighet kan ha stor innvirkning på den enkeltes liv. Dette kan være både i sosiale settinger med familie og venner, eller i arbeidssituasjoner. Egere Audiopedagogisk Rådgivning ønsker å hjelpe deg med å mestre dine hørselsrelaterte problemer!

bottom of page