Ménière

Øresykdommen Ménière kjennetegnes ved at personen som rammes får symptomer som tinnitus, store svimmelhetsanfall og hørselstap. Alle disse symptomene må være tilstede for at man skal få stilt diagnosen. Ofte har man dottsfornemmelse og balanseproblemer i tillegg.

 

De ulike utfordrende symptomene i Ménière kan ha en stor innvirkning på hverdagen til de som er rammet. Alle symptomene hver for seg kan være med på skape frustrasjon, engstelse og utmattelse hos individet. Samtidig som det kan oppstå psykososiale utfordringer som ulik grad kan påvirker den rammedes relasjoner i forhold til famille, venner, arbeid og sosiale aktiviteter

Behandlingen hos audiopedagog ved Egere Audiopedagogisk Rådgivning retter seg blant annet mot informasjon og øke den enkeltes kunnskap om egen sykdom. Ved hjelp av nøye kartlegging finner man frem til hva den enkelte har behov for av verktøy for å mestre hverdagen. 

Egere Audiopedagisk Rådgivning

NO 916 060 734

Adresse:  Kirkeveien 230, 1383 Asker

Mobil:      90230944

Email:       mail@egere.no

Følg oss på sosiale medier:

  • Facebook Social Ikon

Copyright © 2018 Egere - All rights reserved.