top of page
Tinnitus

Tinnitus

Tinnitus, også kalt øresus, er et lydsignal som bare personen selv hører. Selve tinnituslyden kan oppleves individuelt fra person til person. Den kan høres i ett eller begge ørene eller det kan føles som det kommer fra midt inni hodet. Lydene har ulik karakter fra individ til individ, de kan være konstante, periodevise eller variere i intensitet. Hvor plaget man blir varierer også fra person til person. For noen kan tinnitus føre til sekundære vansker slik som søvnvansker, redusert yteevne, depresjon og vansker på personlige plan.

Tinnitus er ikke en sykdom, og trenger ikke nødvendigvis være et resultat av et nylig oppstått hørselstap, men er et symptom på at samarbeidsprosessen mellom øret og hjernen ikke fungerer som det skal. Ofte kan det være vanskelig å stadfeste hva som er årsak til at man får tinnitus, og det viktigste er å få hjelp til å mestring.

Hos Egere Audiopedagogisk Rådgivning består mye av behandlingen av informasjon og opplæring i hvordan tinnitussignalet oppstår, hvordan hørselssystemet fungerer og hvordan tinnitus kan utvikle seg til en plage.

Behandlingen baserer seg mye på TRT (Tinnius Retraining Therapy), hvor lydterapi og rådgivning står sentralt. I tillegg vil elementer fra kognitiv atferdterapi bli benyttet for å forstå tanker og følelsesmessige reaksjoner. Egere kartlegger hvilke utfordringer den enkelte har av sin tinnitus og ut i fra disse utfordringene gis opplæring i bruk av ulike «verktøy» slik som avspennings, fokusering, konsentrasjon, fokusering, søvn m.m.

bottom of page