top of page
Nedsatt hørsel

 Nedsatt hørsel

Som audiopedagog hos Egere Audiopedagogisk Rådgivning er jeg opptatt av å gi deg best mulig rehabilitering og opplæring i tett samarbeid med deg. Målet er at at du skal selv kunne oppnå en god kommunikasjon med dine omgivelser.

I fellesskap finner vi ut hva slags type oppfølging du har behov for ut i fra dine ønsker og behov.

Eksempler på oppfølging hos oss kan være.

  • Informasjon for å øke din kompetanse om hørselen din og på hvilke måter vi kan jobbe med å bedre kommunikasjonen din i forhold til nærpersoner, kollegaer, venner osv.

  • Kartlegge hvilke hørsels utfordringer nettopp du har og få opplæring i hvordan du best mulig kan oppnå best mulig kommunikasjon med dine omgivelser. 

  • Hjelp og motivasjon til bruk av høreapparat.

  • Veiledning i forhold til opptrening når det gjelder bruk av andre hørseltekniske hjelpemidler som har til formål å skape en best mulig taleoppfattelse og bedre kommunikasjonen. Feks streamere og samtaleforsterkere.

  • Lære gode kommunikasjonsstrategier.

  • Dersom du ønsker det kan dine nærpersoner involveres i behandlingen.

Får å få en time hos Egere trenger du en henvisning fra fastlege eller ØNH-spesialist. Det er viktig at alle hørselsrelaterte diagnoser kommer frem på denne henvisningen, og at det i tillegg legges ved et audiogram som viser hørselstesten du har tatt.

bottom of page